Działanie 6.2 RPO - Fundusze Europejskie


Nagłówek

Działanie 6.2 RPO

Odwołane spotkanie informacyjne w Gorzowie Wielkopolskim dotyczące naboru projektów w ramach RPO planowane na 18 października 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że zaplanowane na 18 października br. spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 6.2 RPO (RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18) nie odbędzie się z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń. Wszystkich zainteresowanych konkursem zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym EFS: Zielona Góra, ul....

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego 28 września 2018 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 28 września 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych...

Nabór wniosków o dofinansowanie zakończony

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na konkurs nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17, ogłoszony  31 marca 2017 r. w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, wpłynęły 22 wnioski o dofinansowanie projektów. 

Często zadawane pytania dotyczące konkursu nr: RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17

Często zadawane pytania dotyczące konkursu nr: RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17 Pytanie 1: mam pytanie dotyczące konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17. W związku z obowiązkiem wykazywania wskaźników rezultatu bezpośredniego chciałbym się zapytać o metodologię wyliczenia wartości docelowej poniższych wskaźników: ...

Wyświetlanie 1 - 5 z 22 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Na skróty

 Przejdź na górę