Aktualności - Fundusze Europejskie


Nagłówek

Aktualności

 • WUP ze stoiskiem na Targach Pracy w Międzyrzeczu

    20 lutego br. wzięliśmy udział w Targach Pracy w Międzyrzeczu, które zorganizował miejscowy Powiatowy Urząd Pracy oraz Szkoła Podstawowa nr 6. Zwiedzający targi zapoznali się z ofertami pracy na lokalnym rynku pracy i ofertą szkoleniową. Odwiedzali również nasze stoisko, na którym prezentowaliśmy ofertę WUP, w tym działania...

 • Konkurs „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”

  Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w III edycji konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ...

 • Trzecia zmiana do ogłoszenia o naborach projektów powiatowych urzędów pracy

  Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że wprowadza trzecią zmianę do ogłoszenia z 16 marca 2015 r. o naborze wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,...

 • Zatwierdzone nowe dokumenty dla PO WER

  Informujemy, że 27 marca 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokument zawiera między innymi ogólny opis Programu, a także opis działań i poddziałań, typów projektów, jakie będzie można realizować w poszczególnych...

 • Druga zmiana do ogłoszenia o naborach projektów powiatowych urzędów pracy

  Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że wprowadza drugą zmianę do ogłoszenia z 16 marca 2015 r. o naborze wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,...

 • WUP na spotkaniu poświęconym dotacjom na założenie firmy

  1 kwietnia br. pracownik Punktu Informacyjnego EFS działającego w naszym urzędzie brał udział w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze. Było to kolejne zebranie z cyklu „Środy z Funduszami dla…", tym razem przeznaczone dla osób planujących założyć...

 • Zmiana do ogłoszenia o naborach projektów powiatowych urzędów pracy

  Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że wprowadza zmianę do ogłoszenia z 16 marca 2015 r. o naborze wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działania 1.1...

 • Ogłoszenie o naborach projektów powiatowych urzędów pracy

  Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

 • Wytyczne w sprawie projektów finansowanych z FP i EFS na lata 2014 - 2020

  Informujemy, iż 30 stycznia 2015 r. Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju podpisała wytyczne horyzontalne pt.: „Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020" .     ...

 • Spotkanie informacyjne "ABC Przedsiębiorczości" w Zielonej Górze w dniu 13.02.2015 r.

  Spotkanie informacyjne dotyczące projektu pt. „Dodaj pieniądze do pomysłu" (w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki 2007-2013), odbędzie się 13 lutego 2015 r., w godzinach od 10:00 do 15:00 w...

Wyświetlanie 1 - 10 z 22 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę