Działanie 6.2 RPO - Fundusze Europejskie


Nagłówek

Działanie 6.2 RPO

 • Nabór wniosków o dofinansowanie zakończony

  Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na konkurs nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17, ogłoszony  31 marca 2017 r. w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, wpłynęły 22 wnioski o dofinansowanie projektów. 

 • Często zadawane pytania dotyczące konkursu nr: RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17

  Często zadawane pytania dotyczące konkursu nr: RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17 Pytanie 1: mam pytanie dotyczące konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17. W związku z obowiązkiem wykazywania wskaźników rezultatu bezpośredniego chciałbym się zapytać o metodologię wyliczenia wartości docelowej poniższych wskaźników: ...

 • Ostatnie spotkanie informacyjne na temat naboru projektów konkursowych w ramach RPO – Lubuskie2020

  Szanowni Państwo, 16 maja br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze odbyło się ostatnie spotkanie informacyjne przeznaczone dla potencjalnych beneficjentów, którzy zamierzają złożyć wnioski o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Działania 6.2 RPO – Lubuskie 2020 w 2017 r. Uczestnikom...

 • Następne spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego 31 marca 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

  Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 31 marca 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja...

 • Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17

  Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 10 maja 2017 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17. Zmiana dotyczy: wydłużenia terminu naboru projektów do 31 maja 2017 r. Zmiana wprowadzona do Regulaminu konkursu wynika z konieczności przedłużenia terminu naboru...

Wyświetlanie 1 - 5 z 13 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5
 Przejdź na górę