Wyniki naborów - Fundusze Europejskie


Wyniki naborów

Informacja o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 - nabór PUP 2018

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o projektach wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2018, nr...

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17, Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17, Regionalny Program...

Lista ostatnich wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie i skierowanych do etapu negocjacji

Szanowni Państwo, w załączeniu zamieszczamy listę ostatnich wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie i skierowanych do następnego etapu oceny – negocjacji, w ramach konkursu...

Lista kolejnych wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie i skierowanych do etapu negocjacji

Szanowni Państwo, w załączeniu zamieszczamy listę kolejnych wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie i skierowanych do następnego etapu oceny – negocjacji, w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17...

Lista pierwszych wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie i skierowanych do etapu negocjacji

Szanowni Państwo, w załączeniu zamieszczamy listę pierwszych wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie i skierowanych do następnego etapu oceny – negocjacji, w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17...

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej – Posiedzenie KOP 21.06.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 czerwca 2017 r. do oceny merytorycznej przeprowadzanej w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17 (RPO - Lubuskie2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy...

Kolejny wniosek o dofinansowanie projektu zakwalifikowany do oceny formalnej – Posiedzenie KOP 14.06.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 czerwca 2017 r. do oceny formalnej przeprowadzanej w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17 (RPO - Lubuskie2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy...

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej – KOP 8.06.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że na dzień 7 czerwca 2017 r. do oceny formalnej przeprowadzanej w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17 (RPO - Lubuskie2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy...

Informacja o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – nabór PUP 2017

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o projektach wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2017, nr...

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/16, Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie2020

Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/16, Regionalny Program...

Lista kolejnych wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Uprzejmie informujemy, że na dzień 31 maja 2016 r. do oceny merytorycznej przeprowadzanej w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/16 (RPO - Lubuskie2020, Działanie 6.2) przekazanych zostało 6 wniosków o dofinansowanie...

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Uprzejmie informujemy, że na dzień 24 maja 2016 r. do oceny merytorycznej przeprowadzanej w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/16 (RPO - Lubuskie2020, Działanie 6.2) przekazanych zostało 8 wniosków o dofinansowanie...

Lista kolejnych wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej

Uprzejmie informujemy, że na dzień 24 maja 2016 r. do oceny formalnej przeprowadzanej w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/16 (RPO - Lubuskie2020, Działanie 6.2) przekazanych zostało 12 wniosków o dofinansowanie...

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej

Uprzejmie informujemy, że na dzień 13 maja 2016 r. do oceny formalnej przeprowadzanej w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/16 (RPO - Lubuskie2020, Działanie 6.2) przekazanych zostało 14 wniosków o dofinansowanie...

Informacja o wynikach naboru wniosków PUP o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o projektach wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2016, nr...

Informacja o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o projektach wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015, nr...

 Przejdź na górę