Wiadomości - Fundusze Europejskie


Nagłówek

Wiadomości

Spotkanie dla przedsiębiorców w Zielonej Górze w dniu 25 października 2018 r.

Szanowni Państwo, 25 października br., w Centrum Biznesu w Zielonej Górze odbędzie się spotkanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla Firm. Jest to spotkanie dla przedsiębiorców, na którym eksperci NCBR opowiedzą jak można uzyskać dotacje na rozwój swojej działalności oraz dofinansowanie do projektów badawczych. Więcej o...

Podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach środków pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie2020 na 2018 rok.

W dniu 27 lutego 2018 roku została zawarta Umowa nr RPLB.10.01.00-08-0001/18-00 o dofinansowanie projektu Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania na 2018 rok dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na rok 2018, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w...

Odwołane spotkanie informacyjne w Gorzowie Wielkopolskim dotyczące naboru projektów w ramach RPO planowane na 18 października 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że zaplanowane na 18 października br. spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 6.2 RPO (RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18) nie odbędzie się z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń. Wszystkich zainteresowanych konkursem zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym EFS: Zielona Góra, ul....

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego 28 września 2018 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 28 września 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych...

Spotkanie informacyjne Zielona Góra

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne , które odbędzie się 5 września 2018 roku w Hotelu ForRest w Zielonej Górze . W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm ...

Zaproszenie do udziału w konferencji pn. "Nowe Otwarcie 2021-2027"

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Anna Polak serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pn. "Nowe Otwarcie 2021-2027". Podczas konferencji omówione zostaną zmiany Programu RPO 2020 - Lubuskie 2020, związane z nimi nabory, założenia polityki spójności po 2020 r. a także tematyka nowego...

Podręcznik Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nt. zamówień udzielanych w ramach projektów

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy dokument pt. „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020" opracowany przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa (IK UP). Podręcznik został przygotowany w oparciu o opinie prawne wydawane przez Prezesa...

Konkurs „Wspólnie o Funduszach Europejskich”!

Szanowni Państwo, ruszył konkurs Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. Wspólnie o Funduszach Europejskich .   Zapraszamy organizacje pozarządowe, partnerów społeczno-gospodarczych i władze miejskie do składania ofert na najlepsze inicjatywy informujące o możliwościach korzystania ze środków unijnych. Najlepsze mogą...

Podpisane umowy o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP na 2018 r.

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o zawartych umowach o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2018 w ramach RPO – Lubuskie2020, Działanie 6.1– Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia...

Wyświetlanie 1 - 10 z 107 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę