Wiadomości - Fundusze Europejskie


Nagłówek

Wiadomości

Druga korekta listy projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18, Regionalny Program Operacyjny-Lubuskie2020.

Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że z uwagi na odmowę podpisania umowy o dofinansowanie przez wnioskodawców, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, zmianie ulega lista projektów rekomendowanych do dofinansowania. W związku z powyższym poniżej zamieszczamy drugą korektę listy...

Podpisane dwie pierwsze umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursu RPO z 2018 r.

Informujemy, że 18 lipca 2019 roku zostały zawarte dwie umowy o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020: nr RPLB.06.02.00-08-0006/18-00 z Beneficjentem – Wojewódzki...

Korekta listy projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18, Regionalny Program Operacyjny-Lubuskie2020.

Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że z uwagi na odmowę podpisania umowy o dofinansowanie przez wnioskodawców, których projekty zostały wybrane do dofinansowania oraz z uwagi na zakończenie procedury odwoławczej, zmianie ulega lista projektów rekomendowanych do dofinansowania. W związku z...

Spotkanie dot. VAT

W dniu 14 czerwca 2019 r. gościliśmy przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Lubuskiego na spotkaniu dotyczącym realizacji projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie2020. Głównym tematem spotkania było omówienie warunków...

Podpisane pozostałe pięć umów o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP na 2019 r.

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o zawartych pięciu umowach o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2019 w ramach RPO – Lubuskie2020, Działanie 6.1– Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia...

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18, Regionalny Program Operacyjny-Lubuskie2020

Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18, Regionalny Program Operacyjny-Lubuskie2020. W związku z powyższym poniżej zamieszczamy listę projektów, które spełniły...

Podpisane pierwsze siedem umów o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP na 2019 r.

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o zawartych siedmiu umowach o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2019 w ramach RPO – Lubuskie2020, Działanie 6.1– Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia...

Materiał informacyjny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczący rozliczenia wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo, Instytucja Koordynująca Europejski Fundusz Społeczny (IK EFS) dostrzegając konieczność zapewnienia jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania oraz rozliczania wsparcia związanego z realizacją staży i praktyk zawodowych, umożliwiających kwalifikowanie wydatków z nimi związanych w ramach Regionalnych...

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2019 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18. Zmiana dotyczy: zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu – Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2019 r, Zmiana wprowadzona do Regulaminu konkursu z uwagi...

Szkolenie ABC działalności gospodarczej

  Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich zaprasza do udziału w szkoleniach „ABC działalności gospodarczej", które odbędą się w środę 10 kwietnia 2019 r. w godzinach 10.00 – 14.00 w Zielonej Górze oraz w piątek 12 kwietnia 2019 r. w godzinach 10.00 – 14:00 w Gorzowie Wielkopolskim. Są jeszcze wolne...

Wyświetlanie 1 - 10 z 138 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Na skróty

 Przejdź na górę