Wiadomości - Fundusze Europejskie


Nagłówek

Wiadomości

V edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo,   zapraszamy do udziału w V edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich , która odbędzie się w terminie: 11-13 maja 2018 r. Jest to ogólnopolska akcja, która promuje projekty finansowane z Funduszy Europejskich. Warunkiem uczestnictwa jest udostępnienie społeczeństwu efektów swoich projektów w...

Spotkanie informacyjne "Fundusze Europejskie na rozwinięcie działalności gospodarczej" - Żagań, 28.03.2018 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na rozwinięcie działalności gospodarczej, które odbędzie się 28 marca 2018 r. w godzinach 10:00 – 12:30 w Żaganiu. ...

Spotkanie informacyjne dla osób fizycznych dotyczące podnoszenia kompetencji i kwalifikacji - Gorzów Wielkopolski, 28.03.2018 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez osoby dorosłe, które odbędzie się 28 marca 2018 r....

WUP na Targach Pracy w Nowej Soli

20 marca br. uczestniczyliśmy w IV Nowosolskich Targach Pracy i Edukacji 2018, zorganizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk" w Nowej Soli. Celem Targów była promocja ofert edukacyjnych oraz przedstawianie ofert pracy lokalnych przedsiębiorców. Dla osób zainteresowanych wsparciem i pomocą,...

Spotkanie informacyjne dla osób fizycznych dotyczące podnoszenia kompetencji i kwalifikacji - Zielona Góra, 27.03.2018 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez osoby dorosłe, które odbędzie się 27 marca 2018 r. w godzinach...

Promocja WUP na Targach Pracy w Zielonej Górze

14 marca br. mieliśmy okazję uczestniczyć w Targach Pracy zorganizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego . WUP reprezentowali  pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Eures oraz Punktu Informacyjnego EFS. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów i absolwentów, którzy...

Wezwanie do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2018

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze wzywa do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym RPO - Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez...

WUP uczestniczył w Targach Pracy Absolwent 2018

W XVI Zielonogórskich Targach Pracy, które odbyły się 6-7 marca br. w Gimnazjum nr 2 w Zielonej Górze, wzięli udział przedstawiciele Punktu Informacyjnego EFS, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz sieci Eures. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Uczestników targów zapoznawaliśmy z...

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu PO WER

Szanowni Państwo, w załączeniu zamieszczamy zaktualizowany Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu PO WER . Dokument stanowi interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramachEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu...

Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Szanowni Państwo,   w załączeniu przekazujemy do wykorzystania Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój .   Dokument stanowi w szczególności interpretację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego...

Wyświetlanie 1 - 10 z 94 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10
 Przejdź na górę