Wiadomości - Fundusze Europejskie


Nagłówek

Wiadomości

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18, Regionalny Program Operacyjny-Lubuskie2020

Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18, Regionalny Program Operacyjny-Lubuskie2020. W związku z powyższym poniżej zamieszczamy listę projektów, które spełniły...

Podpisane pierwsze siedem umów o dofinansowanie projektów pozakonkursowych PUP na 2019 r.

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o zawartych siedmiu umowach o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2019 w ramach RPO – Lubuskie2020, Działanie 6.1– Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia...

Materiał informacyjny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczący rozliczenia wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo, Instytucja Koordynująca Europejski Fundusz Społeczny (IK EFS) dostrzegając konieczność zapewnienia jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania oraz rozliczania wsparcia związanego z realizacją staży i praktyk zawodowych, umożliwiających kwalifikowanie wydatków z nimi związanych w ramach Regionalnych...

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2019 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18. Zmiana dotyczy: zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu – Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2019 r, Zmiana wprowadzona do Regulaminu konkursu z uwagi...

Szkolenie ABC działalności gospodarczej

  Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich zaprasza do udziału w szkoleniach „ABC działalności gospodarczej", które odbędą się w środę 10 kwietnia 2019 r. w godzinach 10.00 – 14.00 w Zielonej Górze oraz w piątek 12 kwietnia 2019 r. w godzinach 10.00 – 14:00 w Gorzowie Wielkopolskim. Są jeszcze wolne...

Stoisko WUP na konferencji #LubuskieChallenge - „Łączy nas przyszłość”

28 marca br. w Filharmonii Zielonogórskiej odbyła się konferencja #LubuskieChallenge – „Łączy nas przyszłość" rozpoczynająca świętowanie 15-lecia obecności Polski w Unii  Europejskiej. Prelegenci omówili potencjał naszego regionu i priorytety w następnej perspektywie finansowej. W czasie konferencji działały stoiska...

VI edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Szanowni Państwo, rozpoczynamy nabór projektów do VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich!   Dołącz swój pomysł do największego wydarzenia związanego z Funduszami Europejskimi w Polsce. W zeszłym roku w akcji uczestniczyło ponad 550 wydarzeń, które odwiedziło ok. 132 000 osób! Udział w Dniach Otwartych...

WUP uczestniczył w targach pracy w Zbąszynku

22 marca br. wzięliśmy udział w III Targach Pracy i Edukacji, które zorganizowało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku. Wydarzenie zostało skierowane głównie do młodzieży, absolwentów szkoły. WUP reprezentowali: doradca EURES, doradca zawodowy oraz pracownik Punktu Informacyjnego EFS. Opowiedzieliśmy...

WUP na Targach Pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim

20 marca br. pracownicy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Eures oraz Punktu Informacyjnego EFS uczestniczyli w Targach Pracy zorganizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego . Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów i absolwentów, którzy poszukiwali między innymi ofert pracy,...

Wezwanie do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2019

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze wzywa do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym RPO - Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez...

Wyświetlanie 1 - 10 z 133 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Na skróty

 Przejdź na górę