Działanie 6.2 RPO - Fundusze Europejskie


Nagłówek

Działanie 6.2 RPO

  • Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18

    Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2019 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18. Zmiana dotyczy: zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu – Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2019 r, Zmiana wprowadzona do Regulaminu konkursu z uwagi...

  • Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18

    Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 26 lutego 2019 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18. Zmiana dotyczy: zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu – Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec/kwiecień 2019 r, Zmiana wprowadzona do Regulaminu...

 Przejdź na górę