Aktualności - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


 • Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RozwójEdytuj

  Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1...

 • Nabór projektów pozakonkursowych

  W dniu 20 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Lubuskiego, dotyczące ogłoszenia naboru projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie2020. Omówione zostały m.in. zasady składania...

 • Targi Pracy w Międzyrzeczu

  Zapraszamy do fotorelacji z targów pracy, które odbyły się 20 lutego br. w Hali Widowiskowo- Sportowej w Międzyrzeczu. Organizatorami targów pracy byli pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy i Szkoła Podstawowa Nr 6 w Międzyrzeczu. Zaproszonych zostało ponad 40 wystawców, w tym firmy lokalne, instytucje i ośrodki szkoleniowe. ...

 • Zaproszenie na zajęcia

  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urządu Pracy w Zielonej Górze zaprasza osoby bezrobotne i poszukujące pracy na spotkania z doradcami zawodowymi. 10 stycznia 2019 r. zajęcia warsztatowe pod tytułem: „Ja na rynku pracy" poprowadzi Beata Kluj doradca zawodowy CIiPKZ. Następne zajęcia z tego...

 • Ostatnie umowy w ramach PUP na 2019 r. podpisane

  Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informacje o zawarciu ostatnich trzech umów o dofinansowanie projektów w ramach naboru wniosków powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2019. Informacja o ostatnich trzech zawartych umowach - nabór PUP na 2019 r. ...

 • Kolejne umowy w ramach PUP na 2019 r. podpisane

  Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informacje o zawarciu kolejnych pięciu umów o dofinansowanie projektów w ramach naboru wniosków powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2019. Informacja o kolejnych pięciu zawartych umowach - nabór PUP na 2019 r.   ...

 • Pierwsze umowy w ramach PUP na 2019 r. podpisane

  Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informacje o zawarciu pierwszych czterech umów o dofinansowanie projektów w ramach naboru wniosków powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2019. Informacja o pierwszych czterech zawartych umowach - nabór PUP na 2019 r.   ...

 • Coroczne spotkanie członków Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego

  W Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze odbyło się, 3 grudnia br., coroczne spotkanie partnerskie członków Forum Poradnictwa Zawodowego województwa lubuskiego. Tym razem okazję do podsumowania naszej działalności stworzyła  na UZ, Lila Smoła z Akademickiego Biura Karier, które jest partnerem Forum od...

 • Szukam Pracy według podręcznika

  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim w ramach podpisanej umowy Marszałka Województwa z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało pięciodniowe szkolenie z podręcznika Szukam Pracy dla doradców zawodowych powiatowych urzędów pracy województwa lubuskiego, które odbyło się w...

 • Finał konkursu fotograficznego

  10 września 2018, organizatorzy Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, tj.: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Zespół Interwizji Poradnictwa Zawodowego i Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zaprosili młodzież klas ósmych szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjum do...

 • Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

  Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Poniżej zamieszczamy listę projektów, które spełniły kryteria...

 • Trzecia Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18

  Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 19 lipca 2018 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18.     Zmianie uległy: Regulamin konkursu – strona tytułowa – II tura konkursu – anulowana, Regulamin konkursu, Ogłoszenie o konkursie – II tura konkursu –...

 • Druga Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18

  Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 18 czerwca 2018 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18.     Zmianie uległy: Regulamin konkursu – strona tytułowa – zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów - II runda Regulamin konkursu, Ogłoszenie...

 • Pierwsza Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18

  Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 15 maja 2018 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18.     Zmianie uległy: Regulamin konkursu – strona tytułowa – zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów - II runda Regulamin konkursu, Ogłoszenie o...

 • Opublikowany został wykaz zawodów

  Sejmik Województwa Lubuskiego Uchwałą Nr XLIII/644/18 z 26 marca 2018 r. określił wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę. Powyższa...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę