Rekrutacja / Набір - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyniki rekrutacji do projektu „Porozmawiajmy po polsku” / Результати набору на проєкт "Розмовляймо польською"

Rekrutacja do III edycji projektu „Porozmawiajmy po polsku” / Набір на III-й етап проєкту

Aktualizacja List osób zakwalifikowanych w I oraz II edycji do projektu „Porozmawiajmy po polsku”/Оновленні списки осіб, які пройшли відбір у I та II етапах до проєкту «Розмовляймо польською»

Rekrutacja do projektu / набір до проєкту

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę