Statystyki i analizy - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Sekcja zawiera miesięczne opracowania statystyczne.
Sekcja zawiera opracowania roczne.
Sekcja zawiera opracowania na temat monitoringu zawodów.
Inne analizy i opracowania
Statystyki dotyczące bezrobotnych w szczególnej sytuacji.
Sekcja zawiera opracowania dotyczące bezrobotnych w szczególnej sytuacji w podziale wg. gmin.
Uprzejmie informujemy, że wszystkie opracowania statystyczne i analizy rynku pracy, przygotowywane w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze w zwyczajowo przyjętym formacie, publikowane są na stronie internetowej w wersji elektronicznej i są ogólnie dostępne. Przy wykorzystywaniu fragmentów opracowań i analiz prosimy o podanie źródła.
Jednocześnie, biorąc pod uwagę zapewnienie możliwie szerokiej dostępności publikowanych materiałów dla osób ze szczególnymi potrzebami, uprzejmie informujemy o możliwości przygotowania odpowiedniej wersji w części lub całości, uwzględniającej stosowne wytyczne (dostęp alternatywny). W takiej sytuacji prosimy o kontakt na adres e-mail: wup@wup.zgora.pl lub telefonicznie na numer (68) 456 76 85 lub (68) 456 76 92.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę