Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Nagłówek

Aktualności

Przypominamy instytucjom szkoleniowym o zgłoszeniu kontynuacji działalności w RIS

Przypominamy o obowiązku poinformowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze o kontynuacji działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych, najpóźniej  do 31 stycznia 2018r.  Zgłoszenia należy dokonać poprzez złożenie „Wniosku o kontynuację...

Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2018

18 grudnia 2017 roku na posiedzeniu Zarządu Województwa Lubuskiego przyjęty został do realizacji Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2018 (LPD/Z).   Na początku lipca 2017 roku przystąpiono do procedury przygotowania LPD/Z. Podstawą konstrukcji planu było ustalenie podstawowych jego założeń oraz powołanie...

Warsztaty dla sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej

W dniach 13-15 grudnia 2017r. z inicjatywy sekretariatu Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w Oddziale Zamiejscowym w Gorzowie Wlkp. odbyły się warsztaty pt. „Arteterapia sposobem  na stres". Uczestnikami byli pracownicy instytucji rynku pracy, integracji społecznej i organizacji pozarządowych z powiatu gorzowskiego....

Komisja Europejska nas chwali

Ukazał się czwarty, w tym roku,  numer Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Jest on poświęcony problematyce ekonomii społecznej. Rozpoczynamy wywiadem z wicemarszałkiem Romualdem Gawlikiem, który przekazuje słowa uznania członków Komisji Europejskiej za efekty w tworzeniu podmiotów...

Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, że 12 grudnia br. pracownicy wydziałów zajmujących się wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze przebywać będą na szkoleniu zewnętrznym. Kontakt z urzędem jest możliwy: pod nr. tel. ...

Szóste posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w 2017 roku

8 grudnia 2017 roku odbyło się ostatnie, szóste w tym roku, posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, które prowadziła Maria Chrucka-Krzeszowska - wiceprzewodnicząca WRRP. Powitała ona zaproszonych na spotkanie członków Rady oraz gości. Na spotkaniu obecni byli również Anna Urbaniak - wicedyrektor ds. funduszy europejskich...

Podsumowanie działalności partnerstwa na rzecz poradnictwa zawodowego

W dniach 4-5 grudnia br. odbyło się coroczne dwudniowe spotkanie członków Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Poradnictwa Zawodowego Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego. Do partnerstwa na rzecz poradnictwa zawodowego należy obecnie około 90 instytucji samorządowych, edukacyjnych, organizacji społecznych i innych...

Piąte posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w 2017 roku

6 grudnia 2017 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze (WUP) odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP). Spotkanie rozpoczął przewodniczący rady - Jerzy Stawski, który przywitał Romualda Gawlika – wicemarszałka województwa lubuskiego, przybyłych członków WRRP, dyrektorów i przedstawicieli szkół,...

Bezrobocie w Lubuskiem na koniec listopada 2017 roku

Na koniec listopada 2017 roku w Lubuskiem zarejestrowanych  było 24.173 bezrobotnych. Ich liczba w ostatnim miesiącu zmniejszyła się o 267 osób (głównie wśród kobiet – 215). W analogicznym miesiącu 2016 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 134 osoby.   Od początku roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o...

Spotkanie partnerstwa na rzecz kształcenia ustawicznego

Spotkanie partnerów branżowego partnerstwa lokalnego na rzecz kształcenia ustawicznego odbyło się w Zielonej Górze w hotelu Ruben. Na spotkaniu obecni byli m.in.: przedstawiciele władz samorządowych, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, urzędu marszałkowskiego, uczelni wyższych i szkół zawodowych. Uczestników...

Wyświetlanie 1 - 10 z 89 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę