Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Nagłówek

Aktualności

 • Treść programu PO WER

  Informujemy, że 17 grudnia br. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Treść zatwierdzonego Programu jest dostępna na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Społecznego (www.efs.gov.pl) pod linkiem: http://www.efs.gov.pl/2014_2020/Strony/Dokumenty.aspx Zachęcamy do lektury...

 • Warsztaty dla potencjalnych operatorów

  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w 2015 roku będzie kontynuował cykl warsztatów dla potencjalnych realizatorów usługi zlecania działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych.   Celem warsztatów jest upowszechnienie wiedzy o wypracowanym w ramach projektu „Express do zatrudnienia" modelu zlecania działań...

 • Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych

  W dniach 9-12 grudnia 2014 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zorganizował szkolenie z zakresu stosowania Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych. Wzięło w nim udział 12 doradców zawodowych z lubuskich powiatowych urzędów pracy. Szkolenie przeprowadzili doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery...

 • Ukazał się ostatni w tym roku biuletyn

  Ukazał się ostatni w tym roku Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze .   Proponujemy w nim wywiad z nowym wicemarszałkiem województwa lubuskiego Romualdem Gawlikiem. Rozmawiamy także z p.o. dyrektora WUP Waldemarem Stępakiem o tym, w co może się „uzbroić" bezrobotny. Pytamy o pierwsze wnioski płynące z...

 • Została uruchomiona strona www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

  Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż 1 grudnia br. została uruchomiona strona internetowa www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl. na podstawie podsekcji 3.1.3.1 Zasada konkurencyjności pkt 5 lit. a i pkt 10 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Obowiązek...

 • Raport z badania efektywności wsparcia udzielanego osobom przedsiębiorczym

  Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż zakończyła się realizacja badania ewaluacyjnego „Ocena efektywności wsparcia udzielanego osobom zakładającym działalność gospodarczą w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".   Celem głównym badania była ocena efektywności wsparcia udzielanego...

 • Pogotowie Migowe, czyli dostęp do tłumacza języka migowego on-line

  Osoba głucha i pracownik urzędu czy instytucji może w godzinach od 8.00 do 16.00 za pośrednictwem kamerki internetowej na komunikatorze np. Skype lub ooVoo skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego świadczącego usługi on-line. Dzięki temu zarówno osoba głucha jak i pracownik instytucji w czasie rzeczywistym mogą komunikować...

 • Oferują wsparcie na starcie

  Fundusz Regionu Wałbrzyskiego wygrał postępowanie przetargowe na zarządzanie funduszem pożyczkowym oraz świadczenie usług szkolenia i doradztwa dla programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II" , realizowanego na terenie województw dolnośląskiego i lubuskiego.   „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie" to...

 • O nowych treściach w ustawie o promocji zatrudnienia

  Odpowiadając na zapotrzebowanie członków partnerstwa na rzecz poradnictwa zawodowego, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, zorganizował, 3 grudnia br., spotkanie pt. „Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w praktyce".   Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

 • Bezrobocie w Lubuskiem w listopadzie br.

  W listopadzie 2014 r. odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 288 osób. W analogicznym miesiącu 2013 r. wzrost był zdecydowanie większy o 1193 osoby. Obecnie w rejestrach urzędów pracy zapisanych jest 46 611 osób bezrobotnych. W stosunku do tego miesiąca sprzed roku mamy o 11 606 bezrobotnych mniej. To...

Wyświetlanie 1 - 10 z 93 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę