Strona główna - Fundusze Europejskie


Logotypy Fundusze Europejskie

Ogłoszenie konkursu

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

10.05.2017 r. Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 10 maja 2017 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17.   Zmiana dotyczy: wydłużenia terminu naboru projektów do 31 maja 2017 r. ...

Projekty własne

 Przejdź na górę