Strona główna - Fundusze Europejskie


Logotypy Fundusze Europejskie

Ogłoszenie konkursu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  2018.07.19 Trzecia Aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 19 lipca 2018 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.25-08-K03/18.    Zmianie uległy: Regulamin konkursu – strona tytułowa – II...

Projekty własne

 Przejdź na górę