Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Nagłówek

Aktualności

Warsztaty dla przedstawicieli agencji zatrudnienia

Warsztaty dla potencjalnych operatorów - realizatorów usługi zlecania działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych, organizowane w ramach projektu „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych"   Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie rozpoczyna cykl warsztatów dla potencjalnych...

Za nami Ogólnopolski Tydzień Kariery

W dniach 20 - 24 października br. pod hasłem „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy" odbył się Ogólnopolski Tydzień Kariery - coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie lokalnych inicjatyw i działań na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego.   ...

Jubileuszowy Ogólnopolski Tydzień Kariery w gorzowskim centrum

Jak co roku w trzecim tygodniu października – już po raz piąty – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim podjęło się organizacji działań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (kliknij tutaj: sprawozdanie).  OTK to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych...

Gwarancje dla młodzieży

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze podejmuje szereg działań mających na celu przygotowanie się do wypełnienia zadań wynikających z planu realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce.   Gwarancje dla młodzieży to skierowany do państw członkowskich Unii Europejskiej postulat zapewnienia wszystkim młodym osobom w wieku do...

Święto Poradnictwa Zawodowego!

Szanowni Państwo, Centrum informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim pragnie poinformować, że w dniach 20 – 26 października 2014 roku poradnictwo zawodowe tryumfuje! w ramach Ogólnopolskiego tygodnia Kariery .   Hasło tegorocznego OTK brzmi: „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?"   Coroczna...

Spotkanie Rady Programowej Partnerstwa na Rzecz Ekonomii Społecznej

14 października 2014r. w Lubuskim Stowarzyszeniu na rzecz Kobiet „Baba" w Zielonej Górze odbyło się kolejne w tym roku spotkanie Rady Programowej Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej.   Celem spotkania było omówienie perspektyw rozwoju ekonomii społecznej na lata 2014-2020. Uczestnicy zapoczątkowali też dyskusję...

Zaproszenie na Zielonogórskie Spotkania z Demografią

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Instytut Historii i Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu Zielonogórskie Spotkania z Demografią, której uczestnicy po raz czwarty zmierzą się z...

Ukazał się trzeci numer Biuletynu Informacyjnego WUP

Zapraszamy do lektury trzeciego  w tym roku wydania Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Poświęcony on jest możliwościom rozwoju naszego województwa w najbliższych kilku latach.   O tym, ile otrzymamy pieniędzy z Unii Europejskiej i na co je wydamy mówi marszałek Elżbieta Polak w wywiadzie...

Spotkanie grupy interwizyjnej w Gorzowie Wlkp

Już po raz po raz szósty w tym roku 29 września spotkała się grupa interwizyjna. Uczestnikami byli doradcy zawodowi, animatorzy sektora rynku pracy z północnej części województwa lubuskiego: - prowadzący: Anetta Sidorowicz i Ariel Murmyło Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wlkp. - Maria...

Opracowania Urzędu Statystycznego

Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze przesyłał opracowania sygnalne pt. "Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim w II kwartale 2014 r.." oraz „Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2013 r." ...

Wyświetlanie 381 - 390 z 446 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę