Wiadomości - Fundusze Europejskie


Nagłówek

Wiadomości

 • Spotkanie dotyczące podatku VAT

  W dniu 14 czerwca 2019 r. gościliśmy przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Lubuskiego na spotkaniu dotyczącym realizacji projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie2020. Głównym tematem spotkania było omówienie warunków...

 • Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych

  Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje społeczne w następujących obszarach tematycznych: Ocena wsparcia z EFS na rzecz zatrudnienia i mobilności pracowników - do 6 stycznia Ocena wsparcia z EFS na rzecz włączenia społecznego - do 19 grudnia Ocena wsparcia z EFS na kształcenie i szkolenie (TO10) - do...

 • Podpisana ostatnia umowa o dofinansowanie projektu w ramach konkursu RPO

  Informujemy, że 25 października 2019 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020: nr RPLB.06.02.00-08-0036/18-00 z Beneficjentem – Hemibau sp. z...

 • Podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach konkursu RPO

     Informujemy, że 15 października 2019 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020: nr RPLB.06.02.00-08-0016/18-00 z Beneficjentem – CUSTOM...

 • Aktualna lista projektów w ramach celu tematycznego 9 RPO

  Szanowni Państwo,   przekazujemy w załączniku aktualny (stan na 18 września 2019 r.) wykaz projektów zrealizowanych, realizowanych bądź planowanych do realizacji w ramach celu tematycznego 9 Regionalnego Programu Operacyjnego  – Lubuskie 2020. Przypominamy, że beneficjenci realizujący projekty w ramach Programu Operacyjnego...

 • Komunikat w sprawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

  Szanowni Państwo,   w załączeniu przekazujemy komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, zgodnie z...

 • Podpisane dwie umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursu RPO z 2018 r.

    Informujemy, że 9 i 10 września 2019 r. zostały zawarte dalsze umowy o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020:  - nr RPLB.06.02.00-08-0031/18-00 z Beneficjentem –...

 • Zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków 22.08.2019

  Szanowni Państwo ,   22 sierpnia 2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju zatwierdził zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Zmieniona wersja Wytycznych znajduje się na stronach internetowych: 1) https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj w zakładce Co...

 • Podpisane następne dwie umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursu RPO z 2018 r.

  Informujemy, że 5 i 6 sierpnia 2019 r. zostały zawarte kolejne umowy o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020:  - nr RPLB.06.02.00-08-0021/18-00 z Beneficjentem –...

 • Podpisana kolejna umowa o dofinansowanie projektu w ramach konkursu RPO z 2018 r.

  Informujemy, że 30 lipca 2019 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020: nr RPLB.06.02.00-08-0002/18-00 z Beneficjentem – Fundacja Inicjatyw...

Wyświetlanie 1 - 10 z 36 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Na skróty

 Przejdź na górę