Dowiedz się co zrobić, by dokonać zmian w projekcie - Fundusze Europejskie


Dowiedz się co zrobić, by dokonać zmian w projekcie

Umowa o dofinansowanie projektu opisuje zobowiązania i uprawnienia oraz zawiera harmonogram realizacji projektu i jego budżet. Jej przedmiotem jest realizacja zaproponowanego przez Ciebie projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, który stanie się załącznikiem do umowy. Wszelkie zmiany w umowie będą wymagały zatwierdzenia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.
 Przejdź na górę