slajder - Fundusze Europejskie


Badania ankietowe w ramach ewaluacji ex post Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodzieży na lata 2014-2020

Badania ankietowe w ramach ewaluacji ex post Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodzieży na lata 2014-2020

 Przejdź na górę