Pobierz poradniki i publikacje - Fundusze Europejskie


  • Podręcznik Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nt. zamówień udzielanych w ramach projektów

    Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy dokument pt. „Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020" opracowany przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa (IK UP). Podręcznik został przygotowany w oparciu o opinie prawne wydawane przez Prezesa...

  • Instrukcja użytkownika SL2014 - wnioski o dofinansowanie

    Załączniki Wnioski o dofinansowanie - wersja 1.10 z 08.03.2018 (pdf, 1494 KB) Wnioski o dofinansowanie - wersja 1.10 z 08.03.2018_zm (pdf, 1548 KB)

  • Poradnik poświęcony zasadzie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

    Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy publikację „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami". Są w niej wskazówki dla beneficjentów dotyczące m.in. sposobu przygotowania wniosku o dofinansowanie pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,...

Na skróty

 Przejdź na górę