Wiadomości - Fundusze Europejskie


Nagłówek

Wiadomości

 • Nabór wniosków w ramach RPO-L2020 zakończony

  Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszony 28 września 2018 r. konkurs nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18 w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie2020, wpłynęło 35 wniosków o dofinansowanie...

 • Projekty realizowane i planowane do realizacji w ramach CT9

  Szanowni Państwo,   poniżej przedstawiamy Państwu zaktualizowany wykaz projektów realizowanych w ramach celu tematycznego 9 (aktualizacja – październik 2018 r.).   Przypominamy, że Beneficjenci realizujący projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu...

 • Spotkanie w WUP dotyczące konkursu w ramach RPO - Lubuskie 2020

  22 października br. w WUP w Zielonej Górze odbyło się spotkanie szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów, którzy przygotowują się do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów na konkurs nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18. Pracownicy urzędu przedstawili najważniejsze informacje o konkursie, w tym rodzaje wsparcia możliwe...

 • Spotkanie dla przedsiębiorców w Zielonej Górze w dniu 25 października 2018 r.

  Szanowni Państwo, 25 października br., w Centrum Biznesu w Zielonej Górze odbędzie się spotkanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla Firm. Jest to spotkanie dla przedsiębiorców, na którym eksperci NCBR opowiedzą jak można uzyskać dotacje na rozwój swojej działalności oraz dofinansowanie do projektów badawczych. Więcej o...

 • Podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach środków pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie2020 na 2018 rok.

  W dniu 27 lutego 2018 roku została zawarta Umowa nr RPLB.10.01.00-08-0001/18-00 o dofinansowanie projektu Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania na 2018 rok dla Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze na rok 2018, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w...

 • Odwołane spotkanie informacyjne w Gorzowie Wielkopolskim dotyczące naboru projektów w ramach RPO planowane na 18 października 2018 r.

  Uprzejmie informujemy, że zaplanowane na 18 października br. spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 6.2 RPO (RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18) nie odbędzie się z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń. Wszystkich zainteresowanych konkursem zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym EFS: Zielona Góra, ul....

 • Spotkania informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego 28 września 2018 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

  Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 28 września 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

  Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych...

 • Spotkanie informacyjne Zielona Góra

  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne , które odbędzie się 5 września 2018 roku w Hotelu ForRest w Zielonej Górze . W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm ...

 • Zaproszenie do udziału w konferencji pn. "Nowe Otwarcie 2021-2027"

  Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Anna Polak serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pn. "Nowe Otwarcie 2021-2027". Podczas konferencji omówione zostaną zmiany Programu RPO 2020 - Lubuskie 2020, związane z nimi nabory, założenia polityki spójności po 2020 r. a także tematyka nowego...

Wyświetlanie 1 - 10 z 29 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Na skróty

 Przejdź na górę