Wiadomość - Fundusze Europejskie


Korekta Listy wniosków o dofinansowanie projektów, które spełniły kryteria, uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/

 Przejdź na górę