Działanie 6.2 RPO - Fundusze Europejskie


Nagłówek

Działanie 6.2 RPO

 • Najczęściej zadawane pytania do konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20

  Pytanie 1: Proszę o doprecyzowanie definicji uczestnika projektu – imigrant, reemigrant oraz co stanowi podstawę do zakwalifikowania osoby do tej grupy. Jakie dokumenty powinna przedstawić taka osoba i jak się ma status imigranta do bycia mieszkańcem województwa lubuskiego – ile czasu powinien zamieszkiwać? Na podstawie...

 • Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20

  Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 13 listopada 2020 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/20.     Zmianie uległo: Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach RPO-L2020: ujednolicenie stawek na wyżywienie dla...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020

  Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020; Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych...

 • Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18

  Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2019 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18. Zmiana dotyczy: zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu – Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2019 r, Zmiana wprowadzona do Regulaminu konkursu z uwagi...

 • Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18

  Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 26 lutego 2019 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18. Zmiana dotyczy: zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu – Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec/kwiecień 2019 r, Zmiana wprowadzona do Regulaminu...

Wyświetlanie 6 - 10 z 32 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5
 Przejdź na górę