Działanie 6.1 RPO - Fundusze Europejskie


Nagłówek

Działanie 6.1 RPO

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w...

Na skróty

 Przejdź na górę