Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Nagłówek

Aktualności

Jak efektywnie wspierać osoby bez zatrudnienia ze środków EFS?

W związku z trwającym konkursem zamkniętym nr POKL/6.1.1/8/14 w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zorganizował spotkania informacyjne dla projektodawców zainteresowanych aplikowaniem o środki Europejskiego Funduszu Społecznego. ...

Interwizja w Gorzowie Wlkp.

Interwizja w gorzowskim centrum to już comiesięczna tradycja spotkań doradców zawodowych/liderów KP sektora rynku pracy z północnej części województwa lubuskiego.   Tym razem obszarami naszych rozważań były dokumenty aplikacyjne oraz ankiety ewaluacyjne.   Choć o sposobach...

Spotkanie sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej

15 kwietnia 2014r. w Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej. Głównym celem spotkania było podsumowanie działań partnerskich podejmowanych przez Radę Programową w 2013r. Na spotkaniu sygnatariusze Partnerstwa dokonali wyboru Rady Programowej...

Wydłużenie terminu naboru wniosków do 5 maja 2014 r. – konkurs zamknięty nr POKL/6.1.1/8/14

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze  informuje o wprowadzeniu zmian w dokumentacji konkursowej dla konkursu zamkniętego  nr POKL/6.1.1/8/14 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla...

Opublikowana została zmiana wykazu zawodów

Sejmik Województwa Lubuskiego Uchwałą Nr XLVI/547/14 z dnia 24 marca 2014 r. przyjął Uchwałę w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne...

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu zamkniętego nr POKL/6.1.1/8/14

W związku z ogłoszonym w dniu 1 kwietnia 2014 r konkursem zamkniętym nr POKL/6.1.1/8/14 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu...

Pracować w Niemczech - mieszkać w Polsce? Tym razem spotkanie w Świebodzinie

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach poddziałania 6.1.1 PO KL

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza konkurs zamknięty nr POKL/6.1.1/8/14 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności...

III Zielonogórskie Targi Pracy

26 marca 2014 r. w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze odbyły się III Zielonogórskie Targi Pracy. Tak jak w latach ubiegłych, tak i w tej edycji jednym z wystawców był Wojewódzki Urząd Pracy reprezentowany przez: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Eures oraz...

Wyświetlanie 441 - 450 z 472 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę