Wyniki naborów - Fundusze Europejskie


Wyniki naborów

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17, Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

 Przejdź na górę