Aktualność - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18, Regionalny Program Operacyjny-Lubuskie2020

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę