Aktualność - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Praktyki w Austrii dla najlepszych

Korekta listy projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18, Regionalny Program Operacyjny-Lubuskie2020.

Bezrobocie w czerwcu 2019 roku w Lubuskiem

W dniach 12 - 14 czerwca b.r. odbyło się szkolenie dla pracowników PUP „Techniki plastyczne i muzyka formą odreagowania złych emocji w warunkach wypalenia zawodowego”

Sprawni w pracy

Powstało 1 000 opisów zawodów - INFOdoradca+

Kolejne EURES-owe spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim

Trzecie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w 2019 roku

Piąte posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w 2015 roku

Szóste posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w 2017 roku

Drugie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w 2019 roku

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu ogłasza rozpoczęcie kolejnego postępowania kwalifikacyjnego

Polsko-Niemiecki Dzień Informacyjny w Guben

Bezrobocie w maju 2019 w Lubuskiem

Krajowy Punkt Kontaktowy programu ESPON 2020

Spotkania informacyjne "Fundusze dla organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej" - Siedlisko, 04.06.2019 r. i Górzyca, 07.06.2019 r.

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego, na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18, Regionalny Program Operacyjny-Lubuskie2020

Okno na świat... w zakładzie karnym

Wymiana doświadczeń i wiedzy o EURES

Nabór do służby przygotowawczej w Straży Granicznej

I TARGI PRACY GORZÓW 2019

Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18

Co warto wiedzieć na wypadek „Brexitu”!

Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę