Aktualność - Fundusze Europejskie


Raport z badania ewaluacyjnego „Ocena efektywności wsparcia udzielanego osobom zakładającym działalność gospodarczą w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

 Przejdź na górę