Zasady opiniowania kierunków kształcenia przez WRRP - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Opiniowanie kierunków kształcenia przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed wystąpieniem do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy o zaopiniowanie kierunku kształcenia:
  1. Opinia o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy jest wydawana na okres 5 lat, przy czym uzyskanie ponownej opinii WRRP o zasadności kształcenia w danym zawodzie, jest wymagane w przypadku gdy zawód ten nie jest wskazany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.
     
  2. Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie, nie jest wymagana w przypadku rozpoczynania kształcenia w zawodzie o charakterze pomocniczym, jeżeli szkoła posiada opinię o zasadności kształcenia w zawodzie, dla którego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przewidziano zawód o charakterze pomocniczym.
     
  3. Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie, nie jest wymagana w przypadku organizowania w branżowej szkole I stopnia oddziału wyłącznie dla uczniów będących młodocianymi pracownikami.
     
  4. WRRP kadencji 2023-2026 przyjęła w obszarze opiniowania kierunków kształcenia hybrydowy tryb procedowania. W okresie pomiędzy zaplanowanymi posiedzeniami przyjęto tryb obiegowy. Natomiast wnioski złożone około miesiąca przed zaplanowanym posiedzeniem procedowane będą w trybie stacjonarnym. W 2023 roku posiedzenia WRRP zaplanowane są na: 5 kwietnia, 6 września oraz 6 grudnia 2023 roku.

Zasady opiniowania przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy kierunków kształcenia

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę