Przepis wykonawczy - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę