Ekonomia społeczna - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Ekonomia społeczna

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze od lat współtworzy ekonomię społeczną w województwie lubuskim.
 
W 2008 roku, pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego, powołaliśmy Partnerstwo lokalne na rzecz ekonomii społecznej.

Zakres współpracy obejmuje m.in. promocję i wsparcie rozwoju ekonomii społecznej zgodnie z potrzebami rynku pracy, wspieranie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem reintegracji społeczno-zawodowej defaworyzowanych, solidarności i spójności społecznej. Aktualnie Partnerstwo tworzy 80 partnerów.
 
Od 2013 roku współprowadzimy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Nasi doradcy kluczowi i doradcy biznesowi oferują wsparcie dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej, doradzają osobom zainteresowanym utworzeniem przedsiębiorstwa społecznego czy ekonomizacją swojej organizacji pozarządowej (fundacji, stowarzyszenia).

banner Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
banner Partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę