Przepis wykonawczy - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Opłacanie składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę