Archiwum PO KL - Fundusze Europejskie


Nagłówek

Aktualności

Wezwanie do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2019

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze wzywa do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym RPO - Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez...

Spotkanie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy

Na 13 lutego 2019 r. zaprosiliśmy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze przedstawicieli powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego. Tematem spotkania były m.in. kwestie związane z realizowanymi przez PUP projektami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego –...

Na skróty

 Przejdź na górę