Archiwum PO KL - Fundusze Europejskie


Nagłówek

Aktualności

 • „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych”

  Szanowni Państwo,   uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach projektu „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych" organizuje warsztaty dla potencjalnych realizatorów usługi zlecania działań aktywizacyjnych. Celem warsztatów jest upowszechnienie wśród...

 • System informatyczny - Baza Konkurencyjności

  Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż na podstawie podsekcji 3.1.3.1 Zasada konkurencyjności pkt 5 lit. a i pkt 10 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w dniu 01.12.2014 r. została uruchomiona strona internetowa...

 • Tytuł projektu: „Młodzi gotowi na pracę”

  Nazwa beneficjenta: Collegium Medyczne „Medica" s.c. Anna Wasiłek Grzegorz Wasiłek, ul. Mieszka I 4, 73-110 Stargard Szczeciński.   Wartość projektu: 571 661,06 PLN   Wartość przyznanego dofinansowania: 571 661,06 PLN   Liczba przyznanych punktów: 94,5 pkt.   Data zawarcia umowy: 10 grudnia 2014 roku ...

 • Tytuł projektu: „Bez barier”

  Nazwa beneficjenta: Humaneo, ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy Sącz   Wartość projektu: 584 592,96PLN   Wartość przyznanego dofinansowania: 584 592,96 PLN   Liczba przyznanych punktów: 98,5 pkt.   Data zawarcia umowy: 9 grudnia 2014 roku

 • Raport z badania ewaluacyjnego „Ocena efektywności wsparcia udzielanego osobom zakładającym działalność gospodarczą w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

  Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż zakończyła się realizacja badania ewaluacyjnego „Ocena efektywności wsparcia udzielanego osobom zakładającym działalność gospodarczą w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Celem głównym badania była ocena efektywności wsparcia udzielanego uczestnikom...

 • System informatyczny - Baza Konkurencyjności

  Szanowni Państwo, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w piśmie znak DZF-II-82266-80-BG/14 z dnia 12.11.2014 r. poinformowało o uruchomieniu z dniem 01.12.2014 r. platformy informatycznej - Baza Konkurencyjności, która będzie służyć do bezpłatnego umieszczania przez beneficjentów EFS zapytań ofertowych udzielanych w...

 • Tytuł projektu: „Nie bój się zmiany na lepsze”

  Nazwa beneficjenta: O.K Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin   Wartość projektu: 419 990,90 PLN   Wartość przyznanego dofinansowania: 419 990,90 PLN   Liczba przyznanych punktów: 105,0 pkt.   Data zawarcia umowy: 27 listopada 2014 roku ...

 • Tytuł projektu: „Aktywni seniorzy”

  Nazwa beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Stary Rynek 17, 65-067 Zielona Góra.   Wartość projektu: 483 004,30 PLN   Wartość przyznanego dofinansowania: 483 004,30 PLN   Liczba przyznanych punktów: 105,0 pkt.   Data zawarcia umowy: 27 listopada 2014 roku ...

 • Lubuski sukces „Lubuskiego Przedsiębiorcy”

  O tym, że projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odniósł sukces, mogli przekonać się uczestnicy konferencji, która odbyła się 29 sierpnia br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.   Przypomnijmy - projekt...

 Przejdź na górę