Archiwum PO KL - Fundusze Europejskie


Nagłówek

Aktualności

 • Druga zmiana do ogłoszenia o naborach projektów powiatowych urzędów pracy

  Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że wprowadza drugą zmianę do ogłoszenia z 16 marca 2015 r. o naborze wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,...

 • WUP na spotkaniu poświęconym dotacjom na założenie firmy

  1 kwietnia br. pracownik Punktu Informacyjnego EFS działającego w naszym urzędzie brał udział w spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze. Było to kolejne zebranie z cyklu „Środy z Funduszami dla…", tym razem przeznaczone dla osób planujących założyć...

 • Zmiana do ogłoszenia o naborach projektów powiatowych urzędów pracy

  Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że wprowadza zmianę do ogłoszenia z 16 marca 2015 r. o naborze wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działania 1.1...

 • Ogłoszenie o naborach projektów powiatowych urzędów pracy

  Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

 • Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER)

  Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym realizacji inicjatywy Gwarancja dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.   Spotkanie odbędzie się 27 stycznia 2015 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego...

 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w dniu 17.12.2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Treść zatwierdzonego Programu jest dostępna na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Społecznego (www.efs.gov.pl) pod niżej wskazanym linkiem. Zachęcamy do lektury...

 • Podpisanie Porozumienia w sprawie systemu realizacji PO WER

  Na podstawie Porozumienia powierzono Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Zielonej Górze funkcję Instytucji Pośredniczącej w regionie dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER). Alokacja PO WER dla województwa lubuskiego wynosi 49 579 691 euro. PO WER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w...

 • Spotkanie informacyjno - promocyjne PO WER

  Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 budzi wiele pytań i wątpliwości. O skali zainteresowania tym tematem świadczy duża liczba gości uczestniczących w zorganizowanym w dniu 27 stycznia 2015 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, dotyczącym realizacji Inicjatywy "Gwarancja...

 • Gwarancje dla młodzieży – spotkanie informacyjne dla przedstawicieli powiatowych urzędów pracy

  W dniu 29 stycznia br., w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące realizacji Inicjatywy Gwarancja dla młodzieży w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci powiatowych urzędów pracy województwa...

 • System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)

  Informujemy, że Instytucja Zarządzająca (IZ) PO WER udostępniła System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).   SOWA jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020. Aplikacja służy do przygotowania i...

 • Wytyczne w sprawie projektów finansowanych z FP i EFS na lata 2014 - 2020

  Informujemy, iż 30 stycznia 2015 r. Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju podpisała wytyczne horyzontalne pt.: „Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020" .     ...

 • Spotkanie informacyjne "ABC Przedsiębiorczości" w Zielonej Górze w dniu 13.02.2015 r.

  Spotkanie informacyjne dotyczące projektu pt. „Dodaj pieniądze do pomysłu" (w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki 2007-2013), odbędzie się 13 lutego 2015 r., w godzinach od 10:00 do 15:00 w...

 • „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"

  Studenci, absolwenci i bezrobotni mają możliwość otrzymania nawet 75 tys. zł niskooprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu. Funduszem pożyczkowym w ramach programu „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" dla województw dolnośląskiego i lubuskiego, którego wartość opiewa na ponad 6 milionów złotych,...

 • Brak obowiązku zamieszczania informacji na portalu www.inwestycjawkadry.pl

  Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO KL podjęła decyzję o zwolnieniu beneficjentów projektów PO KL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na portalu www.inwestycjawkadry.pl od 1 stycznia 2015 r. Niemniej jednak, Beneficjenci zainteresowani publikacją...

 • Zasady dostępu do Bazy Konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż na podstawie podsekcji 3.1.3.1 Zasada konkurencyjności pkt 5 lit. a i pkt 10 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w dniu 01.12.2014 r. została uruchomiona strona internetowa...

 • „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych”

  Szanowni Państwo,   uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach projektu „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych" organizuje warsztaty dla potencjalnych realizatorów usługi zlecania działań aktywizacyjnych. Celem warsztatów jest upowszechnienie wśród...

 • System informatyczny - Baza Konkurencyjności

  Szanowni Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż na podstawie podsekcji 3.1.3.1 Zasada konkurencyjności pkt 5 lit. a i pkt 10 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w dniu 01.12.2014 r. została uruchomiona strona internetowa...

 • Tytuł projektu: „Młodzi gotowi na pracę”

  Nazwa beneficjenta: Collegium Medyczne „Medica" s.c. Anna Wasiłek Grzegorz Wasiłek, ul. Mieszka I 4, 73-110 Stargard Szczeciński.   Wartość projektu: 571 661,06 PLN   Wartość przyznanego dofinansowania: 571 661,06 PLN   Liczba przyznanych punktów: 94,5 pkt.   Data zawarcia umowy: 10 grudnia 2014 roku ...

 • Tytuł projektu: „Bez barier”

  Nazwa beneficjenta: Humaneo, ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy Sącz   Wartość projektu: 584 592,96PLN   Wartość przyznanego dofinansowania: 584 592,96 PLN   Liczba przyznanych punktów: 98,5 pkt.   Data zawarcia umowy: 9 grudnia 2014 roku

 • Raport z badania ewaluacyjnego „Ocena efektywności wsparcia udzielanego osobom zakładającym działalność gospodarczą w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

  Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, iż zakończyła się realizacja badania ewaluacyjnego „Ocena efektywności wsparcia udzielanego osobom zakładającym działalność gospodarczą w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Celem głównym badania była ocena efektywności wsparcia udzielanego uczestnikom...

 • System informatyczny - Baza Konkurencyjności

  Szanowni Państwo, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w piśmie znak DZF-II-82266-80-BG/14 z dnia 12.11.2014 r. poinformowało o uruchomieniu z dniem 01.12.2014 r. platformy informatycznej - Baza Konkurencyjności, która będzie służyć do bezpłatnego umieszczania przez beneficjentów EFS zapytań ofertowych udzielanych w...

 • Tytuł projektu: „Nie bój się zmiany na lepsze”

  Nazwa beneficjenta: O.K Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin   Wartość projektu: 419 990,90 PLN   Wartość przyznanego dofinansowania: 419 990,90 PLN   Liczba przyznanych punktów: 105,0 pkt.   Data zawarcia umowy: 27 listopada 2014 roku ...

 • Tytuł projektu: „Aktywni seniorzy”

  Nazwa beneficjenta: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Stary Rynek 17, 65-067 Zielona Góra.   Wartość projektu: 483 004,30 PLN   Wartość przyznanego dofinansowania: 483 004,30 PLN   Liczba przyznanych punktów: 105,0 pkt.   Data zawarcia umowy: 27 listopada 2014 roku ...

 • Lubuski sukces „Lubuskiego Przedsiębiorcy”

  O tym, że projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odniósł sukces, mogli przekonać się uczestnicy konferencji, która odbyła się 29 sierpnia br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.   Przypomnijmy - projekt...

Wyświetlanie 26 - 49 z 49 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25
 Przejdź na górę