Archiwum PO KL - Fundusze Europejskie


Nagłówek

Aktualności

 • Spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 06.02 Realizacja działań na rzecz osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

  Szanowni Państwo!   Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 06.02 Realizacja działań na rzecz osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.   O spotkaniu   Podczas...

 • Podpisane umowy o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.1 Programu FE dla Lubuskiego 2021-2027.

  Z przyjemnością informujemy, że 27 września 2023 r. zostały podpisane  umowy o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Listę podmiotów, z którymi podpisaliśmy umowy...

 • WUP ze stoiskiem na Targach Pracy w Międzyrzeczu

    20 lutego br. wzięliśmy udział w Targach Pracy w Międzyrzeczu, które zorganizował miejscowy Powiatowy Urząd Pracy oraz Szkoła Podstawowa nr 6. Zwiedzający targi zapoznali się z ofertami pracy na lokalnym rynku pracy i ofertą szkoleniową. Odwiedzali również nasze stoisko, na którym prezentowaliśmy ofertę WUP, w tym działania...

 • Wezwanie do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2019

  Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze wzywa do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym RPO - Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez...

 • Spotkanie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy

  Na 13 lutego 2019 r. zaprosiliśmy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze przedstawicieli powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego. Tematem spotkania były m.in. kwestie związane z realizowanymi przez PUP projektami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego –...

 • Spotkanie informacyjne "Fundusze Europejskie na rozwinięcie działalności gospodarczej" - Żagań, 28.03.2018 r.

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na rozwinięcie działalności gospodarczej, które odbędzie się 28 marca 2018 r. w godzinach 10:00 – 12:30 w Żaganiu. ...

 • Spotkanie informacyjne dla osób fizycznych dotyczące podnoszenia kompetencji i kwalifikacji - Gorzów Wielkopolski, 28.03.2018 r.

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez osoby dorosłe, które odbędzie się 28 marca 2018 r....

 • Wezwanie do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2018

  Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze wzywa do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym RPO - Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez...

 • Pracownicy WUP na szkoleniu

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 12 grudnia br. pracownicy wydziałów zajmujących się wdrażaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy przebywać będą na szkoleniu zewnętrznym. Kontakt z Urzędem jest możliwy: pod nr....

 • Ostatnie umowy o dofinansowanie projektu podpisane w ramach konkursu RPO z 2017 r.

  Informujemy, że w dniu 14 listopada 2017 roku zostały zawarte cztery ostatnie umowy o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020: nr RPLB.06.02.00-08-0002/17-00...

 • Piąta i szósta umowa o dofinansowanie projektu podpisana w ramach konkursu RPO z 2017 r.

  Informujemy, że w dniach 7 i 10 listopada 2017 roku zostały zawarte umowy o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020: nr RPLB.06.02.00-08-0017/17-00 z...

 • Spotkanie w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej, które odbędzie się 14 listopada 2017 r. w godzinach 10:00 – 13:00...

 • Trzecia i czwarta umowa o dofinansowanie projektu podpisana w ramach konkursu RPO z 2017 r.

  Informujemy, że w dniach 24 i 26 października 2017 roku zostały zawarte umowy o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020: nr RPLB.06.02.00-08-0004/17-00 z...

 • Pierwsze umowy o dofinansowanie projektu podpisane w ramach konkursu RPO z 2017 r.

  Informujemy, że w dniu 20 października 2017 roku zostały zawarte umowy o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020: nr RPLB.06.02.00-08-0018/17-00 z...

 • Spotkanie informacyjne w WUP z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy

  12 czerwca 2017 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze odbyło się spotkanie dotyczące między innymi spraw związanych z wykorzystaniem środków unijnych w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.   Naczelnik Wydziału Zarządzania PO WER pani Joanna Piątek omówiła stopień wykorzystania...

 • Zmiana harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 24 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie2020 na 2017 r. Zaktualizowany harmonogram dostępny jest tutaj: ...

 • Seminarium internetowe na temat niepełnosprawności

  Jesteś osobą z niepełnosprawnością i chciałbyś dowiedzieć się, co oferują Fundusze Europejskie? Przygotowujesz projekt i chciałbyś poznać wymogi dostosowania go do potrzeb osób z niepełnosprawnością? Zapraszamy na webinarium. Już we wtorek 22 listopada o godz. 9.30 zapraszamy na kolejne z cyklu internetowych seminariów...

 • Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

  Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym...

 • Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

  Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w...

 • Informacja o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie

  Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy informację o projekcie wybranym do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na rok 2015, nr POWR.01.01.02-IP.25-08-P01/15. ...

 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 - OP 6, 7, 8

  Szanowni Państwo, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów RPO Lubuskie 2020 dla: 1. Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy w ramach Działań: 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach...

 • Wytyczne w zakresie informacji i promocji

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że „Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020" zostały opublikowane na Portalu Funduszy Europejskich: ...

 • Konkurs „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”

  Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w III edycji konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ...

 • Trzecia zmiana do ogłoszenia o naborach projektów powiatowych urzędów pracy

  Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje, że wprowadza trzecią zmianę do ogłoszenia z 16 marca 2015 r. o naborze wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy województwa lubuskiego na rok 2015 w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,...

 • Zatwierdzone nowe dokumenty dla PO WER

  Informujemy, że 27 marca 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dokument zawiera między innymi ogólny opis Programu, a także opis działań i poddziałań, typów projektów, jakie będzie można realizować w poszczególnych...

Wyświetlanie 1 - 25 z 49 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25
 Przejdź na górę