Weź udział w szkoleniach i konferencjach - Fundusze Europejskie


Spotkanie w WUP dotyczące konkursu w ramach RPO - Lubuskie 2020

22 października br. w WUP w Zielonej Górze odbyło się spotkanie szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów, którzy przygotowują się do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów na konkurs nr RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18. Pracownicy urzędu przedstawili najważniejsze informacje o konkursie, w tym rodzaje wsparcia możliwe...

Odwołane spotkanie informacyjne w Gorzowie Wielkopolskim dotyczące naboru projektów w ramach RPO planowane na 18 października 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że zaplanowane na 18 października br. spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 6.2 RPO (RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/18) nie odbędzie się z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń. Wszystkich zainteresowanych konkursem zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym EFS: Zielona Góra, ul....

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego 28 września 2018 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 28 września 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy...

Ostatnie spotkanie informacyjne na temat naboru projektów konkursowych w ramach RPO – Lubuskie2020

Szanowni Państwo, 16 maja br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze odbyło się ostatnie spotkanie informacyjne przeznaczone dla potencjalnych beneficjentów, którzy zamierzają złożyć wnioski o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Działania 6.2 RPO – Lubuskie 2020 w 2017 r. Uczestnikom...

Spotkania informacyjne dotyczące możliwości realizacji projektów w zakresie aktywizacji zawodowej w ramach KPO i RPO-L2020

9 maja w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. oraz 10 maja w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze odbyły się spotkania informacyjne dotyczące możliwości realizacji projektów w zakresie aktywizacji zawodowej w ramach KPO i RPO-L2020 zorganizowane przez Sieć...

Następne spotkanie informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego 31 marca 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 31 marca 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja...

Spotkania informacyjne dot. możliwości realizacji projektów w zakresie aktywizacji zawodowej w ramach KPO i RPO-L2020 – Gorzów Wielkopolski, 09.05.2017 r. i Zielona Góra, 10.05.2017 r.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkania informacyjne dot. możliwości realizacji projektów w zakresie aktywizacji zawodowej w ramach Krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnego Programu Operacyjnego –...

Kolejne spotkanie informacyjne na temat naboru projektów konkursowych w ramach RPO – Lubuskie2020

Szanowni Państwo, 25 kwietnia br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze odbyło się kolejne spotkanie informacyjne przeznaczone dla potencjalnych beneficjentów, którzy zamierzają złożyć wnioski o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Działania 6.2 RPO – Lubuskie 2020 w 2017 r. Na...

Odwołane spotkanie informacyjne w Gorzowie Wielkopolskim dotyczące naboru projektów w ramach RPO planowane na 24 kwietnia 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że zaplanowane na 24 kwietnia br. spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 6.2 RPO (RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17) nie odbędzie się z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń. Wszystkich zainteresowanych konkursem zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym EFS: Zielona Góra, ul....

Kolejne spotkania informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego 31 marca 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 31 marca 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja...

Spotkanie informacyjne na temat naboru projektów konkursowych w ramach RPO – Lubuskie2020

Szanowni Państwo, dnia 12 kwietnia br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się spotkanie informacyjne przeznaczone dla potencjalnych beneficjentów, którzy zamierzają złożyć wnioski o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Działania 6.2 RPO – Lubuskie 2020 w 2017 r. Podczas spotkania omówione...

Odwołane spotkanie informacyjne w Gorzowie Wielkopolskim dotyczące naboru projektów w ramach RPO planowane na 13 kwietnia 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że zaplanowane na 13 kwietnia br. spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 6.2 RPO (RPLB.06.02.00-IP.01-08-K01/17) nie odbędzie się z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń. Wszystkich zainteresowanych konkursem zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym EFS: Zielona Góra, ul....

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu ogłoszonego 31 marca 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 31 marca 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja...

Spotkanie informacyjne na temat naboru projektów konkursowych w ramach RPO – Lubuskie2020

21 kwietnia br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się spotkanie informacyjne przeznaczone dla potencjalnych beneficjentów, którzy zamierzają złożyć wnioski o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Działania 6.2 RPO – Lubuskie 2020. Podczas spotkania omówione zostały założenia konkursu, sposób...

Odwołane spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 6.2 RPO-Lubuskie 2020 planowane na 20 kwietnia 2016 r. w Gorzowie Wielkopolskim

Uprzejmie informujemy, że zaplanowane na 20 kwietnia br. spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie2020 nie odbędzie się z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń....

Spotkania informacyjne dotyczące konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 31 marca 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja...

Na skróty

 Przejdź na górę