Aktualności - Forum Poradnictwa Zawodowego


Aktualności

 • Zespół ds. Monitorowania i Ewaluacji

  W tym roku, roku pandemii koronawirusa daliśmy radę zorganizować już drugie spotkanie robocze Zespołu ds. Monitorowania i Ewaluacji w ramach partnerstwa lokalnego na rzecz...

 • Nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich informuje, że w ramach: projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – RPO- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy", Priorytet Inwestycyjny 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i...

 • Dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

  Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim ogłosił nabór wniosków o udzielenie bezzwrotnych dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Kontakt: LOWES Gorzów Wlkp. ul. Przemysłowa 53 95 738 00 61 biuro@lowes.lubuskie.org.pl Godziny otwarcia biura LOWES dla...

 • Nabór wniosków o organizację zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych - RM

  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 03.08.2020r. do 14.08.2020r. lub do wyczerpania środków w ramach projektów współfinansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pn.: „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkujących na wsi", „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego...

 • Dołącz do najlepszych! Rekrutacja do Lubuskiej Policji

  Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim  poszukuje kandydatów do służby w Policji ZAROBKI: 3940 zł netto po kursie podstawowym do 26 roku życia 3600 zł netto po kursie podstawowym powyżej 26 roku życia Jeśli jesteś: obywatelem polskim o nieposzlakowanej opinii nie byłeś skazany prawomocnym...

 • Bezpłatne szkolenie z modułu "Montowanie stolarki budowlanej"

  Firma Syntea S.A. zaprasza osoby chętne do udziału w bezpłatnym szkoleniu z modułu ,,Montowanie stolarki budowlanej' ' (kwalifikacja wpisana do ZSK). Poszukują osób: w wieku 25-64 lat; w wieku 18-24 lat, które nie uczą się; zamieszkujące lub pracujące na terenie województwa lubuskiego.   Tematyka szkolenia to m.in.: ...

 • Informacja dotycząca umorzenia pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

  W związku ze zmianą art. 15zzd ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. poz. 374, 567 i 568 z późn. zm.) pożyczka wraz z odsetkami podlega...

 • Szkolenia indywidualne dla osób po 30 roku życia

      Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko-drezdeneckim (V)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego-...

 • Bon szkoleniowy POWER dla osób wieku 18-29 lat.

  Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko-drezdeneckim (V)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I...

 • Dołącz do Lubuskiej Policji!

  Chcesz połączyć pasję ze służbą ? Cenisz sobie stabilizację zatrudnienia? Chcesz się rozwijać ? To wymarzona praca dla Ciebie. Zostań policjantem! To ciekawa propozycja i perspektywa realizacji zadań dająca wiele satysfakcji tym, którzy marzą pomagać innym. Ty też możesz zostać jednym z lubuskich policjantów. Informujemy,...

Wyświetlanie 1 - 10 z 35 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę