Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Ładowacz
Kod: 933301
Synteza: Zajmuje się ładowaniem towarów według instrukcji, kontrolą wagi ładowanego towaru oraz jego stanem.
Zadania zawodowe:
  • ważenie, napełnianie worków przemysłowych oraz innych opakowań zgodnie z instrukcją ładunkową;
  • ładowanie przy użyciu urządzeń załadowczych lub ręcznie;
  • kontrolowanie i monitorowanie jakości ładowanego produktu oraz jego wagi;
  • wykonywanie prac porządkowych na stanowisku pracy;
  • usuwanie drobnych usterek w sprzęcie załadowczym;
  • zgłaszanie usterek i awarii sprzętu załadowczego przełożonym;
  • przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska obowiązujących na stanowisku pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę