Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pomocnik piekarza
Kod: 932910
Synteza: Wykonuje zadania związane z wytwarzaniem i wypiekaniem różnych rodzajów pieczywa; obsługuje pod nadzorem maszyny i urządzenia oraz aparaturę kontrolno-pomiarową w produkcji wyrobów piekarskich; zajmuje się rozładowywaniem towaru, magazynowaniem, pakowaniem; wykonuje różne prace porządkowe.
Zadania zawodowe:
 • przygotowywanie, zgodnie z wytycznymi, surowców do produkcji: mieszanek piekarskich, mąk i dodatków oraz dokonywanie ważenia i wsypywania produktów piekarskich do mieszarek;
 • współuczestniczenie w przygotowaniu faz fermentacyjnych ciast w specjalnych mieszarkach oraz półproduktów zgodnie z recepturą i z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych;
 • wykonywanie dzielenia i formowania ciast (ręczne lub mechaniczne) i nakładanie kęsów ciasta do koszyczków;
 • dokonywanie oceny organoleptycznej surowców, faz fermentacji i półproduktów;
 • obsługiwanie pod nadzorem maszyn, urządzeń, pieców oraz aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • wypiekanie pieczywa z zachowaniem zasad technologicznych;
 • schładzanie, krojenie i wydawanie gotowego pieczywa;
 • pakowanie wyrobów gotowych w opakowania transportowe;
 • przekazywane do magazynu gotowych wyrobów;
 • przestrzeganie zasad technologii i estetyki wyrobów;
 • utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy oraz dbanie o czystość sprzętów, np.: dzieży, koszyków, foremek, blach oraz magazynów i pomieszczeń produkcyjnych;
 • przestrzeganie przepisów dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych produkcji i ppoż.;
 • przestrzeganie innych obowiązujących przepisów mających znaczenie dla uzyskania wyrobów odpowiedniej jakości.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • obsługa urządzeń odpylających, wózków ręcznych, mechanicznych lub elektrycznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę