Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
Kod: 911205
Synteza: Wykonuje prace związane z przygotowaniem hotelu do przyjęcia gości oraz prace pomocnicze w części gastronomicznej obiektu; wykonuje prace porządkowe na terenie hotelu oraz prace pomocnicze związane z należytym utrzymaniem terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w otoczeniu obiektu.
Zadania zawodowe:
  • wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie, w tym utrzymywanie czystości i porządku w części hotelowej
    i ogólnodostępnej obiektu, wykonywanie prac pomocniczych związanych
    z obsługą gości hotelowych itp.;
  • wykonywanie prac pomocniczych w gastronomicznej części obiektu, w tym wykonywanie prac porządkowych w sali konsumpcyjnej, w kuchni i na zapleczu, mycie naczyń i sprzętu kuchennego, wykonywanie obróbki wstępnej surowców spożywczych, segregowanie odpadów i surowców wtórnych itp.;
  • wykonywanie prac pomocniczych w otoczeniu obiektu, w tym wykonywanie prac porządkowych w otoczeniu obiektu, na parkingu i drogach dojazdowych, stosowanie zabiegów pielęgnacji roślin i wykonywanie prostych prac ogrodniczych itp.;
  • posługiwanie się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie umożliwiającym podstawowy kontakt z gośćmi hotelowymi;
  • przestrzeganie zasad etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę