Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Przewoźnik żeglugi śródlądowej
Kod: 835007
Synteza: W imieniu właściciela przewozu międzybrzegowego wykonuje funkcje związane z eksploatacją promu (łodzi przewozowej), odpowiadając za przewożone osoby, pojazdy i inny ładunek.
Zadania zawodowe: dbanie o należyty stan techniczny statku służącego do przewozów międzybrzegowych oraz jego wyposażenia i urządzeń służących do poruszania się statku, jak liny, bloki, wciągarki itp.;
dbanie o należyty stan i prawidłowość oznakowania statku;
dbanie o właściwy stan techniczny i sprawność działania pomostów wjazdowych;
nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem pojazdów na promie oraz nad prawidłowym rozlokowaniem przewożonych osób, zwierząt i pojazdów;
bezpośrednie kierowanie za- i wyładunkiem statku lub nadzorowanie tych czynności;czuwanie nad punktualnością kursowania statku;
manewrowanie urządzeniami służącymi do poruszania statku i sterowanie statkiem;
dbanie o ład i porządek na statku.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę