Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik pralni chemicznej
Kod: 815702
Synteza:
Pracownik pralni chemicznej wykonuje zespół czynności związanych z czyszczeniem chemicznym tekstyliów.
Zawód pracownika pralni chemicznej jest zawodem o charakterze usługowym. Pracownik pralni chemicznej przyjmuje tekstylia, klasyfikuje je według: rodzaju tekstyliów, źródła pochodzenia, rodzaju zabrudzeń, rodzaju włókien, koloru, kierując się przy tym zaleceniami producenta tkanin i własnym doświadczeniem. Następnie dokonuje wyboru technologii czyszczenia. Pracownik pralni chemicznej obsługuje i nadzoruje pracę maszyn i urządzeń stosowanych na wszystkich etapach procesu czyszczenia, ocenia jakość wykonanej usługi. Pracownik pralni chemicznej odpowiedzialny jest za dobór i wykorzystanie środków chemicznych, kontroluje urządzenia sterowniczo-dozujące i nadzorujące proces technologiczny. W zależności od profilu działalności pralni może również wykonywać usługę uszlachetniania tekstyliów zgodnie z oczekiwaniem klienta poprzez: barwienie, dekatyzację, ścieranie itp. Celem pracy pracownika pralni chemicznej jest wyczyszczenie powierzonych tekstyliów zgodnie z zaleceniami producenta i oczekiwaniami klienta. Obowiązki pracownika pralni chemicznej realizowane są w kilku etapach takich, jak: etap zaczyszczania, etap czyszczenia zasadniczego przy obsłudze agregatów, etap wykończenia z wykorzystaniem urządzeń fasonujących i prasujących.
Zadania zawodowe:
  • przyjmowanie, znakowanie i klasyfikowanie brudnego asortymentu do prania tekstyliów;
  • dobieranie środków do odplamiania i utrwalania koloru podczas procesu prania tekstyliów;
  • dobieranie technologii czyszczenia tekstyliów;
  • obsługiwanie agregatów, maszyn i urządzeń pomocniczych;
  • obsługiwanie maszyn do wykańczania asortymentu (fasonowanie, prasowanie);
  • sortowanie upranych tekstyliów i odbiór ilościowy;
  • kontrolowanie jakości na poszczególnych etapach procesu czyszczenia;
  • pakowanie i przygotowywanie tekstyliów do wydania klientowi;
  • prowadzenie dokumentacji procesu czyszczenia tekstyliów;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomią i ochroną środowiska.
Zawód pracownika pralni chemicznej można wykonywać po odbyciu praktyki w zakładzie czyszczenia chemicznego. Pracodawcy chętnie zatrudniają osoby z wykształceniem zawodowym (technicznym, zasadniczym) w zawodach branży chemicznej i włókienniczej. Najczęściej pracowników przyucza się do zawodu na stanowisku pracy, a doświadczenie zdobywa w trakcie pracy. Pracownik pralni chemicznej powinien brać udział w szkoleniach organizowanych przez pracodawcę w pralniach przez przedstawicieli producentów maszyn, urządzeń pralniczych oraz środków chemicznych. Pracownik pralni chemicznej powinien uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę