Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pulpitowy wielkich pieców
Kod: 812117
Synteza: Obsługuje urządzenia transportujące materiały wsadowe do wielkiego pieca; sprawdza prawidłowość działania tych urządzeń, obsługuje pulpit sterowniczy załadunku wielkiego pieca.
Zadania zawodowe: - sterowanie urządzeniami sortującymi koks oraz wyciągiem miału koksowego;
- kierowanie rozładunkiem taboru samowyładowczego, transporterów taśmowych, przesypów;
- nadzorowanie prac rozładunkowych i transportowych do zasobników;
- obsługiwanie automatycznych urządzeń do ładowania koksu do zasobników, kontrolowanie prawidłowości ładowania;
- pobieranie i dostarczanie wsadu do skipu;
- udział w pracach konserwacyjno-remontowych urządzeń załadowczych;
- prowadzenie procesu załadunku wielkiego pieca, obsługiwanie pulpitu sterowniczego, kontrolowanie przebiegu ładowania;
- obsługiwanie sygnalizacji optyczno-akustycznej procesu;
- uczestniczenie w pracach konserwacyjno-remontowych;
- prowadzenie dokumentacji technologiczno-produkcyjnej;
- organizowanie pracy zapewniającej bezpieczeństwo własne oraz otoczenia;
- posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów ppoż., bhp i ochrony środowiska.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę