Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Łubiankarz
Kod: 731703
Synteza: Wykonuje łubianki różnych typów sposobem ręcznym lub mechanicznym.
Zadania zawodowe: dobieranie odpowiednich gatunków drewna i odpowiednich materiałów pomocniczych z zależności od typu wykonywanych łubianek;
obsługiwanie maszyny do zwężania taśm łuszczki i listew;
wykonywanie sposobem ręcznym łubianek różnej wielkości i o różnym przeznaczeniu (zwilżanie taśmy, nacinanie, układanie splotu, zaginanie na formie, przybijanie listewek, zakładanie pałączków i ich przybijanie);
obsługiwanie maszyn i urządzeń mechanicznych stosowanych do produkcji łubianek;
sprawdzanie stanu technichnicznego wszystkich urządzeń;
konserwacja urządzeń oraz bieżąca ich naprawa;
suszenie łubianek (suszenie naturalne lub w suszarniach);
składowanie wysuszonych łubianek w sposób eliminujący ich uszkodzenie;
badanie jakości łubianek w toku produkcji oraz wyrobu gotowego zgodnie z wymogami określonymi w warunkach technicznych i normach;
klasyfikowanie łubianek do odpowiednich klas jakości.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę