Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pozłotnik
Kod: 731606
Synteza:
Pozłotnik powleka powierzchnie z dowolnego materiału cienką warstwą różnych metali.
Pozłotnik jest zawodem rzemieślniczo-artystycznym. Celem pracy pozłotnika jest powlekanie cienką warstwą metalu (szlachetnego, aluminium itp.) przedmiotów użytkowych i wyrobów artystycznych wykonanych z dowolnego materiału, np. drewna, gipsu, sztukaterii, kamienia, metalu, w celu podniesienia ich walorów dekoracyjnych. Zadaniem pozłotnika jest ustalenie zakresu prac na podstawie dokumentacji fotograficznej, wizji lokalnej lub oględzin przedmiotu do pozłacania. Decyduje on o wyborze materiałów do wykonania bazy pod pozłotę i samej pozłoty oraz dobiera narzędzia i metody wykonania prac pozłotniczych. Jego obowiązkiem jest zachowanie zasad technologicznych i przestrzeganie norm jakościowych. Do jego zadań należy również przygotowanie i sporządzenie stosowanych, komponentów w pozłotnictwie. Pozłotnik wykonuje nową (pierwotną) pozłotę, retuszuje ją i zabezpiecza, ale może się również zajmować zdejmowaniem wcześniejszych przemalowań pozłoty, albuminu, wtórnych pozłoceń, werniksu z powierzchni pozłoty oraz uzupełniać braki i dokonywać rekonstrukcji pozłoty.
Zadania zawodowe:
  • ocenianie stanu powierzchni przeznaczonej do pozłocenia;
  • ustalanie zakresu prac i kolejności etapów na podstawie dokumentacji fotograficznej, wizji lokalnej lub oględzin;
  • dobieranie rodzajów materiałów, środków chemicznych, narzędzi i metod wykonania prac pozłotniczych;
  • przygotowywanie powierzchni do pozłacania;
  • uzupełnianie ubytków w powierzchni przeznaczonej do pozłoty;
  • złocenie powierzchni (drewno, gips, sztukateria, kamień, metal i inne materiały);
  • zabezpieczanie pozłacanej powierzchni w zależności od użytych materiałów;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.
Zawodu pozłotnika można nauczyć się u mistrza cechowego. Kompetencje w zawodzie pozłotnika można potwierdzić, zdając w organizacjach rzemieślniczych egzamin czeladniczy (po minimum 2 latach nauki) lub mistrzowski (po spełnieniu koniecznych warunków). Pozłotnikiem może zostać absolwent szkoły artystycznej o profilu plastycznym po ukończeniu szkolenia praktycznego lub po przyuczeniu do zawodu na stanowisku pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę