Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Podkuwacz koni
Kod: 722104
Synteza:
Podkuwacz koni zajmuje się korekcją i podkuwaniem kopyt koni.
Podkuwacz koni jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy podkuwacza koni jest wykonanie korekcji kopyt koni (zwanej również rozczyszczaniem lub werkowaniem) oraz podkuwanie koni przy użyciu odpowiednich narzędzi. Podkuwacz koni przed rozpoczęciem pracy ocenia temperament, postawę, chody oraz stan kopyt konia. Następnie wykonuje korekcję kopyt z uwzględnieniem podstaw anatomii i mechaniki kopyta konia. W przypadku podkuwania wybiera rodzaj podkowy oraz metodę podkuwania w zależności od sposobu użytkowania koni i ich przeznaczenia. W warsztacie, którym może być kuźnia bądź mobilny warsztat, wykonuje podstawowe czynności kowalskie i ślusarskie pozwalające mu skorygować i odpowiednio dopasować gotową podkowę. Może też samodzielnie wykuć podkowę, podobnie jak potrzebne mu w pracy narzędzia kowalskie. Następnie przymocowuje podkowę do kopyta konia. Podczas wykonywania zabiegów podkuwacz powinien zwracać szczególną uwagę na dobrostan koni oraz bezpieczeństwo koni i osób znajdujących się w pobliżu.
Zadania zawodowe:
  • wykonywanie oględzin i oceny konia w spoczynku oraz w ruchu (pod względem postaw kończyn oraz chodów);
  • udzielanie właścicielom koni informacji dotyczących właściwego dbania o czystość i higienę kopyt;
  • korygowanie kopyt koni;
  • przygotowywanie i wykonywanie obróbki oraz formowanie podków;
  • podkuwanie kopyt koni;
  • kontrolowanie poprawności wykonanej korekty oraz podkucia kopyt koni;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, ochrony ppoż. oraz ochrony środowiska i ergonomii.
Zawód podkuwacza koni można uzyskać na drodze kształcenia rzemieślniczego. Egzamin czeladniczy przeprowadzany jest przez organizacje rzemieślnicze. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków przystąpienia do egzaminu czeladniczego w zawodzie podkuwacza koni określają rozporządzenia w sprawie egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne organizacji rzemieślniczych. Pracodawcy zatrudniają też w zawodzie podkuwacza koni osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym po kierunkach związanych z kowalstwem i hodowlą koni.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę