Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pszczelarz
Kod: 612302
Synteza: Planuje i prowadzi hodowlę pszczół, produkcję miodu, wosku, mleczka pszczelego i innych produktów pszczelarskich.
Zadania zawodowe: - organizowanie produkcji pszczelarskiej: ustalenie najlepszego miejsca na pasiekę, kupowanie lub wykonywanie we własnym zakresie uli, ramek i innego sprzętu pasiecznego, poprawianie bazy miododajnej przez uprawę roślin i sadzenie drzew miododajnych;
- przewożenie pasieki na pożytki pszczele;dokarmianie i podkarmianie, w razie potrzeby, rodzin pszczelich;
- poszerzanie gniazd i zwiększanie ich pojemności (na wiosnę, przed sezonem miodobrania), ocienianie uli w razie upałów;
- zapobieganie w razie potrzeby rójkom;
- przeprowadzanie miodobrania, pobieranie mleczka pszczelego i innych produktów pszczelarskich;
- systematyczne kontrolowanie oblotów pszczół w całym sezonie, okresowe przeglądanie uli w celu stwierdzenia stanu i siły rojów;
- zapobieganie oraz zwalczanie chorób i szkodników pszczół;
- przygotowywanie pasieki do zimowania;
- wytapianie wosku, produkowanie węzy pszczelej i innych artykułów miodopodobnych;
- wytwarzanie, konserwowanie i naprawianie sprzętu pszczelarskiego;
- prowadzenie notatek, niezbędnej dokumentacji i kalkulacji.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę