Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik obsługi monitoringu
Kod: 541901
Synteza:
Pracownik obsługi monitoringu obserwuje i rejestruje zdarzenia za pomocą urządzeń monitorujących.
Pracownik obsługi monitoringu jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom, a także doprowadzenie, we współpracy z pracownikami ochrony, służbami (policją, strażą miejską) do ujęcia/zatrzymania ich sprawców oraz pozyskania materiału dowodowego. Praca pracownika obsługi monitoringu pozwala także na szybką reakcję straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i służb technicznych w przypadku pożarów, nagłych zasłabnięć, awarii maszyn lub urządzeń, kolizji, wypadków drogowych i innych przypadków losowych. Pracownik obsługi monitoringu za pomocą systemu kamer i innych elektronicznych systemów łączności (wizyjnej, radiowej, telefonicznej, satelitarnej i Internetu) obserwuje na wyznaczonym terenie w czasie rzeczywistym: ludzi, obiekty, pojazdy, sytuacje i inne zdarzenia. Do jego obowiązków należy kontrolowanie sprawności obsługiwanych urządzeń i powiadamianie techników o zauważonych usterkach i awariach. Pracownik obsługi monitoringu rejestruje, rozpoznaje, analizuje, selekcjonuje oraz samodzielnie ocenia i interpretuje obserwowane zdarzenia i decyduje o podjęciu działań zgodnie z ustalonymi procedurami.
Zadania zawodowe:
  • obserwowanie zdarzeń na terenie objętym monitoringiem;
  • obsługiwanie urządzeń monitoringu i łączności;
  • identyfikowanie zdarzeń wymagających interwencji pracowników ochrony czy służb;
  • powiadamianie pracowników ochrony, służb zewnętrznych o zdarzeniach wymagających ich interwencji;
  • pozyskiwanie materiału dowodowego;
  • prowadzenie dokumentacji – książki służby/książki dyżurów;
  • przygotowywanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż. i ergonomii.
Nie ma formalnych wymagań związanych z wykształceniem pracownika obsługi monitoringu, ale pracodawcy poszukują pracowników z wykształceniem minimum gimnazjalnym. Pracodawcy wymagają także, aby zawód wykonywany był przez osoby niekarane za czyny umyślne. Pracę można podjąć po zapoznaniu się z procedurami i odbyciu szkolenia praktycznego (przyuczenia) na stanowisku pracy. Osoby pracujące w tym zawodzie powinny przejść szkolenie z zakresu ochrony danych (zabezpieczania, kopiowania i udostępniania danych) oraz przepisów o ochronie danych osobowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę