Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik w biurze maklerskim
Kod: 431203
Synteza: Zajmuje się pośrednictwem w zawieraniu transakcji kupna i sprzedaży aktywów finansowych i papierów wartościowych;
odpowiada za przyjmowanie od klientów zleceń;
informuje klientów o aktualnym stanie rachunku i zawartych transakcjach.
Zadania zawodowe: zawieranie z klientami umów na otwarcie rachunku w biurze maklerskim;
zawieranie z klientami umów w zakresie obrotu papierami wartościowymi, prawami pochodnymi oraz majątkowymi;
przyjmowanie oraz wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz innych dyspozycji związanych z prowadzeniem rachunku klientów;
analizowanie i monitorowanie rynku produktów inwestycyjnych, a także informowanie klientów o aktualnej sytuacji na rynku finansowym oraz o oferowanych produktach i usługach finansowych;
realizowanie dyspozycji składanych przez klientów w zakresie przeprowadzanie operacji gotówkowych i bezgotówkowych;
współtworzenie oferty produktów inwestycyjnych oraz współdziałanie w zakresie plasowania tych produktów pośród klientów;
przygotowywanie wewnętrznych ratingów inwestycyjnych poprzez przeprowadzanie wyceny produktów inwestycyjnych, w tym produktów strukturyzowanych z wbudowanymi opcjami walutowymi i kapitałowymi oraz poszukiwanie nowych rozwiązań inwestycyjnych dla klientów;
uczestnictwo w akcjach marketingowych poprzez przygotowywanie i organizowanie prezentacji dotyczących produktów finansowych dla potencjalnych klientówwspieranie procesu zarządzania aktywami klienta;
analizowanie sytuacji finansowej klientów oraz informowanie klientów o aktualnym stanie rachunku i zawartych transakcjach;
sporządzanie raportów z realizacji zleceń składanych przez klientów;
nawiązywanie i budowanie długotrwałych relacji z klientami w celu realizacji wyznaczonych planów sprzedaży.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę