Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik lombardu
Kod: 421302
Synteza:
Pracownik lombardu udziela pożyczek pieniężnych pod zastaw.
Pracownik lombardu jest zawodem o charakterze usługowo-handlowym. Celem jego pracy jest udzielanie pożyczek pieniężnych pod zastaw przedmiotów określonych przez lombard. Do zadań pracownika lombardu należy przedstawienie klientowi warunków udzielenia pożyczki, sprawdzenie zastawianych przedmiotów pod względem autentyczności, ocena ich stopnia zużycia, stanu technicznego oraz wycena ich wartości. Pracownik lombardu zawiera umowę pożyczki w formie pisemnej. Zabezpiecza przyjęte zastawy przed kradzieżą oraz uszkodzeniem. Prowadzi ewidencję udzielanych pożyczek i zastawionych przedmiotów. Sprawdza, czy warunki umowy zostały dotrzymane, jeśli nie – (pożyczka nie została spłacona w terminie) realizuje umowę zastawu, tzn. prowadzi sprzedaż rzeczy zastawionych.
Zadania zawodowe:
  • informowanie klienta o warunkach udzielania pożyczek;
  • wycenianie przedmiotów oferowanych jako zastaw;
  • podpisywanie umowy pożyczki;
  • prowadzenie ewidencji lombardowej;
  • zabezpieczanie przedmiotów przyjętych jako zastaw;
  • likwidowanie wierzytelności i sprzedawanie przedmiotu zastawu;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż., wymaganiami ergonomii i firmowymi procedurami bezpieczeństwa.
Zawód pracownika lombardu można uzyskać na drodze szkolenia praktycznego na stanowisku pracy i poprzez zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Pożądane jest posiadanie wykształcenia średniego o dowolnym kierunku. Pracodawcy chętnie zatrudniają absolwentów szkół średnich o kierunkach związanych z handlem. Pracownik lombardu powinien uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenia lub organizacje branżowe w zakresie wyceny biżuterii, dzieł sztuki czy przedmiotów o wartości artystycznej. Bardzo ceniona w tym zawodzie jest interdyscyplinarna wiedza i zainteresowania z takich dziedzin jak: jubilerstwo, numizmatyka, filatelistyka, malarstwo, rzeźba, rękodzieło, a także z branży kolekcjonerskiej i antykwarycznej.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę