Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Pracownik instytucji pożyczkowej
Kod: 421301
Synteza: Zajmuje się sprzedażą produktów finansowych znajdujących się w ofercie instytucji pożyczkowej; prowadzi kompleksową obsługę klientów, tj. prezentuje ofertę, sprzedaje produkty finansowe, monitoruje terminowość spłat, prowadzi rozliczenie końcowe i zamyka spłatę udzielonej pożyczki; odpowiada za utrzymywanie kontaktów z klientami także w okresie spłaty, a w przypadku zalegania ze spłatą podejmuje działania windykacyjne.
Zadania zawodowe:
 • realizowanie założonych planów sprzedażowych na wyznaczonym terenie;
 • nawiązywanie i utrzymywanie długofalowych relacji z klientami instytucji pożyczkowej: kontakt telefoniczny, email oraz organizowanie bezpośrednich spotkań z klientami;
 • budowanie i prowadzenie bazy klientów oraz wykonywanie telefonów sprzedażowych;
 • prowadzenie kompleksowej obsługi klientów w zakresie sprzedaży produktów finansowych instytucji pożyczkowej;
 • obsługiwanie wniosków pożyczkowych, w tym udzielanie klientom niezbędnych informacji w zakresie prawidłowego ich wypełniania;
 • przygotowywanie dokumentów pożyczkowych oraz prowadzenie korespondencji związanej z obsługą udzielonej pożyczki;
 • dokonywanie analizy sytuacji finansowej klienta i wstępnej weryfikacji jego zdolności kredytowej;
 • prowadzenie monitoringu spłat udzielonych pożyczek, a w przypadku nieterminowych spłat dokonywanie analizy przyczyn opóźnienia oraz podejmowanie działań na rzecz motywowania klientów do spłaty;
 • realizowanie zadań windykacyjnych zgodnie z ustalonym harmonogramem, w tym także windykacji terenowych;
 • sporządzanie raportów z bieżącej sprzedaży produktów finansowych oraz raportów końcowych uwzględniających poziom realizacji sprzedaży w stosunku do założonego planu;
 • zarządzanie powierzonym mieniem i środkami finansowymi, w tym sporządzanie bilansów i rozliczeń w tym zakresie;
 • podejmowanie działań w zakresie budowania wizerunek placówki, jako wiarygodnego partnera na rynku usług finansowych.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • prowadzenie akcji reklamowych w okolicy danej placówki: roznoszenie ulotek do skrzynek na listy, do biur itp.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę